Středisko následné péče

Poslání programu

Středisko následné péče nabízí lidem po léčbě závislosti bezpečné zázemí a podporu v abstinenci a přebírání zodpovědnosti za svůj život prostřednictvím terapie, sociální práce a socio-terapeutických aktivit.

Sociální služba je realizována na základě oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 (registrovaná sociální služba)

Výčet základních činností je stanoven zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007, obsah je uveden ve vyhlášce č.505/2006 Sb., části druhé.

Služba se řídí Standardy kvality MPSV a RVKPP. V roce 2005 získala první Certifikát odborné způsobilosti RVKPP.

Certifikát terenní program

Zásady poskytování služeb

 • dobrovolnost - uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby
 • rovný přístup - služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, náboženství, právní či společenské postavení, příslušnost k národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav
 • proaktivnost – pracovníci dbají o to, aby měli klienti v léčebných programech i jejich blízcí povědomí a aktuální informace o zde poskytovaných službách
 • mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • individuální přístup – pracovníci berou ohled na aktuální životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby
 • odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním a praxí

Cílová skupina

 • Cílovou skupinu SNP tvoří muži a ženy od 18 do 64 let, kteří absolvovali léčbu závislosti (nelegální látky, alkohol, patologické hráčství), abstinují alespoň tři měsíce, splňují základní předpoklady pro přijetí (finanční zabezpečení na první měsíc pobytu, potřeba sociální i terapeutické podpory) a jsou motivováni k abstinenci. Služby jsou poskytované i rodičům s dítětem/dětmi. Služby nabízíme také rodinným příslušníkům a osobám blízkým závislých.

Věková kategorie klientů

 • dorost (od 18 let) mladí dospělí (19-26 let) dospělí (27-64 let)

Cíle programu

 • Cíl 1: Stabilizace sociální situace klienta (vzdělání, zaměstnání, finanční závazky).
 • Cíl 2: Stabilizace psychického a somatického stavu klienta.
 • Cíl 3: Podpora sociálních vazeb klienta.
 • Cíl 4: Stabilizace v abstinenci a zvládání relapsu.
 • Cíl 5: Uvědomování si odpovědnosti a její aplikace v životě klienta, nejen po dobu trvání programu, ale i po jeho ukončení.

Tým Střediska následné péče

Vedoucí služby, sociální pracovník:

Mgr. Jindřich Houška

Email: houska@point14.cz
Tel. +420 776 387 005

Kontakt pro přijímání žádostí o službu

Email: snp@point14.cz
Tel. +420 737 375 800

Terapeut, Koordinátor SNP: Bc. Martina Bezděková
Terapeut: Mgr. Jana Hamhalterová
Mgr. Lenka Irrová
Arteterapeut: Mgr. Jaroslava Řehořová
Animátor volnočasových aktivit: Martin Svátek (dobrovolník)
Supervizor: MUDr. Michael Krs

Středisko následné péče sídlí na adrese:
Sušická 241/75, Plzeň (Božkov)

Doba přítomnosti pracovníků

Pondělí: 8:00 - 14:00
17:30 - 20:00
Úterý: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 14:00
17:30 - 20:00
Čtvrtek: 8:00 - 16:00
Pátek: 8:00 -14:00

V případě nepřítomnosti personálu v uvedených časech jsme ze závažných důvodů mimo objekt SNP. Prosíme, využijte pro tyto případy výše uvedených telefonických kontaktů. Děkujeme za pochopení.

Konzultace mohou být individuálně dohodnuty i mimo uvedené časy.

Zájemce o služby

V této sekci se dozvíte vše, co předpokládáme, že by Vás mohlo zajímat.

Dokument "Příručka zájemce o služby" obsahuje krátké představení organizace, služby a cílové skupiny, přehled služeb (včetně jejich frekvence), principy, kterými se v SNP řídíme, předpoklady pro přijetí, stručný popis pobytového (včetně "ceníku") a ambulantního programu (ten je grátis) a možnosti jejich ukončení. V jejím závěru se dozvíte, jak postupovat, pokud máte zájem o využití naších služeb.

Doporučujeme podrobné pročtení tohoto dokumentu, pokud však už teď víte, že o naše služby máte zájem, zašlete nám vyplněnou "Žádost o přijetí" spolu s životopisem a motivačním dopisem. Po obdržení žádosti Vám odpovíme. V případě volného místa se domluvíme na termínu vstupního pohovoru (rozhodne o Vašem případném přijetí). Pokud splňujete předpoklady pro přijetí (viz příručka), není čeho se obávat.

příručka zájemce o služby

žádost o přijetí do Střediska následné péče

řád Střediska následné péče

Smlouva Střediska následné péče