Praxe, stáže, dobrovolnictví

Organizace nabízí možnost studentských praxí, odborných stáží a dobrovolnictví.

Studentská praxe

Praxe jak souvislé, tak průběžné poskytujeme studentům VOŠ a VŠ sociálního nebo humanitního zaměření. Studenti jsou seznámeni a aktivně zapojování do služeb Primární prevence, Terénního programu a Kontaktního centra. Termín plnění praxe je vždy třeba domluvit s vedoucí programů. Student je vázán mlčenlivostí a seznámen s bezpečnostními zásadami specifickými pro práci v adiktologické sociální službě. Student hradí organizaci poplatek za zprostředkování stáže.

Odborné stáže

Stáže může využít jakýkoli pracovník z oblasti sociálních služeb. Stážista je seznámen se službami Primární prevence, Terénního programu, Kontaktního centra nebo Střediska následné péče. Mezi vysílající organizací, stážistou a Point 14 je uzavřen kontrakt udávající práva a podmínky stáže. Stážista je vázán mlčenlivostí a seznámen s bezpečnostními zásadami. Stáž je hrazena ze strany vysílající organizace, případně je možné domluvit se na „výměnné“ stáži.

Ceník praxí a stáží

  • 1 den (max. 8 hodin): 200 Kč
  • 1 týden: 500 Kč
  • 1 měsíc: 600 Kč
  • 3 měsíce: 1500 Kč

Dobrovolnictví

Chcete se stát součástí našeho týmu? Od 18 let je možné stát se dobrovolníkem ve službách Kontaktního centra, Terénního programu a Střediska následné péče.

V Kontaktním centru dobrovolník vypomáhá pracovníkům obstarávat potravinový a hygienický servis pro klienty navštěvující kontaktní místnost, která je otevřena PO-ČT 10:00- 13:00. Termíny a pravidelnost docházení je vždy na domluvě s koordinátorem služby. Terénní program vyžaduje pravidelnost docházení dobrovolníka – např. 1x týdně vzhledem k charakteru služby a cílové skupiny. Terénní program probíhá zejména v dopoledních hodinách a náplní je kontakt s uživateli návykových látek na ulici a na squatech. Středisko následné péče uvítá dobrovolníky pro pravidelné hlídání dětí během skupinových terapeutických aktivit (pondělky a středy v podvečer).

Dobrovolnictví je uskutečňováno pod zaštítěním dobrovolnickými organizacemi – Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, z.s.; DoRA, z.s.

Kontakt

Monika Morgenstern

Monika Morgenstern

Email: office@point14.cz
Tel. +420 728 187 513
Sídlo: Husova 14, 301 00 Plzeň