Můžete nás podpořit

Organizace Point 14 je nezisková organizace, která od roku 1994 poskytuje pomoc osobám ohroženým závislostí a jejich blízkým. Poskytované služby přispívají k celkovému zlepšení životní situace konkrétních jedinců, kteří se ocitli v sociálním debaklu, dále k prevenci zhoršování jejich stavu, k postupné resocializaci klienta a ochraně veřejného zdraví, např. prevencí šíření pohlavně přenosných chorob.
Konkrétní informace o jednotlivých službách naleznete ve výročních zprávách.

Máte zájem podpořit naší činnost a tím přispět na prevenci a léčbu drogových závislostí?
Vaše finanční příspěvky můžete zaslat na účet 721367339/0800.

Máte zájem o sepsání Darovací smlouvy?
Kontaktujte nás na tel .: +420 728 187 513 nebo na e-mailu office@point14.cz.
Rádi Vám také vystavíme potvrzení o příjmu daru.